logo

A- A A+

Het Programmabureau

Al sinds een jaar of twee praten partijen over hoe de zorg voor (ernstig zieke kinderen) in de thuissituatie op een goede kwalitatief hoogstaande manier vorm dient te krijgen. Er zijn vele veranderingen doorgevoerd in het zorglandschap de afgelopen jaren. Functies zijn overgeheveld vanuit de ene wet naar de andere. Zorgverzekeraars, maar inmiddels ook gemeenten zijn voor grote delen van de zorg verantwoordelijk en verschillende organisaties voeren uit.

Lees verder

Zorgplan: bouwstenen voor goede kinderpalliatieve zorg

meggiMeggi Schuiling-Otten, directeur Stichting PAL Kinderpalliatieve Expertise:

In Nederland hebben jaarlijks 5.000 tot 7.000 ernstig zieke kinderen en hun gezinnen behoefte aan palliatieve zorg. Dat stelt specifieke eisen. Want kinderziektes verlopen meestal grillig. Bovendien hebben deze kinderen veelal een zeldzame ziekte. Daarom is er nu het Zorgplan Kinderpalliatieve Zorg, onderdeel van het Medische Kindzorgsysteem (MKS). Deze procedure ondersteunt alle betrokkenen rond het ernstig zieke kind.

Lees verder

“Als ouders wil je er vooral zijn voor je kind”

eva foto sEva Schmidt - Cnossen, moeder van een zorgintensieve zoon over het belang van MKS:

Als je de ouders bent van een zorgintensief kind, staat je wereld totaal op zijn kop. De zorg voor je kind moet dus goed zijn geregeld. Niet alleen in het ziekenhuis, maar ook daarbuiten. Dat is helaas niet vanzelfsprekend. Als ouder moet je veel zelf regelen en er hard aan trekken. Dat kost energie en tijd. Terwijl je als ouders er vooral moet zijn voor je kind. Een goede invoering en naleving van het Medische Kindzorgsysteem (MKS) is dus cruciaal.”

Lees verder

“Samen verbeteren we de zorg aan kind en gezin”

hester sHester Rippen, directeur Stichting Kind en Ziekenhuis en penvoerder MKS programma:

“Als jij zorg ontvangt, dan moet het om jóu draaien. Maar dan moet de zorg wel om jou heen zijn georganiseerd. Met het Medische Kindzorgsysteem (MKS) stroomlijnen we de zorg aan het (ernstige) zieke kind buiten het ziekenhuis. In 2016 gaan we dit implementeren. En dat vraagt inzet van alle partijen die zijn betrokken bij de zorg aan een ziek kind, vooral van betaalde krachten in de zorg.”

Lees verder

“Ruimte voor ouderschap en kind-zijn”

hadewych foto sHadewych Cliteur, programmaleider van het MKS:

“(Ernstig) zieke kinderen en hun ouders moeten een zo gewoon mogelijk leven kunnen leiden. Een leven waarin de ziekte een plek heeft in hun leven, in plaats van andersom. Daarbij komt het voor dat de transitie van het ziekenhuis naar de thuissituatie (of een andere setting) niet altijd leidt tot continuïteit van zorg. Het gat tussen zorg in het ziekenhuis en thuis (of elders) mag er niet zijn.

Om dit voor elkaar te krijgen, wordt in 2016 het Medische Kindzorgsysteem geïmplementeerd. Het Programmabureau MKS ondersteunt bij deze uitrol en bij de verdere ontwikkeling.”

Lees verder

 

Partners MKS programma

vvn     kz    nvk logo   pal    VASCA logo def    BINKZ
 

 

Copyright © MKSprogramma.