logo

A- A A+

Handvesten, rapporten & factsheets

handvest volwassenenHandvest Kind & Zorg volwassenen (samenwerkende partners)
handvestHandvest Kind & Zorg kinderen (samenwerkende partners)
MKS rapport 2Samen op weg naar gezonde zorg voor ernstig zieke kinderenMKS rapport 1Ernstig zieke kinderen hebben recht op gezonde zorg

Factsheets VWS
veranderingenFactsheet voor ouders: Veranderingen in de zorg voor kinderen met een intensieve zorgvraag (versie medio 2017)


Factsheet Zorg voor kinderen met een intensieve zorgvraag - algemeen (versie medio 2018)
vws algemeen kleinDeze factsheet heeft als doel om onder andere patiënten, ouders, zorgverleners, verzekeringsmedewerkers, scholen en ambtenaren inzicht te geven in het landelijk kader rondom zorg voor ernstig zieke kinderen buiten het ziekenhuis. Een groot aantal partijen betrokken bij de zorg voor kinderen hebben input geleverd.

Factsheet Jeugdwet en gemeente (versie medio 2018) vws jeugdewet en gemeente kleinvws zvw en de subgroep ikz kleinFactsheet Zorgverzekeringswet en de subgroep Intensieve kindzorg (IKZ) (versie medio 2018)vws wlz kleinFactsheet Wet Langdurige Zorg (versie medio 2018)vws pgb en zin kleinFactsheet persoonsgebonden budget en/of zorg in natura in de Zvw (versie medio 2018)vws onderwijs en zorg kleinFactsheet onderwijs en zorg (versie medio 2018)vws gebruikelijke zorg kleinFactsheet gebruikelijke zorg (versie medio 2018)

 


Formulier Individueel Zorgplan Palliatieve Zorg voor Kinderen (april 2016)

Het Zakboekje IZP Individueel Zorgplan Palliatieve Zorg voor Kinderen (april 2016)


MKS in de praktijk

In verschillende proeftuinen wordt het werken volgens het MKS uitgeprobeerd. De stappen die worden genomen in de proeftuinen, de ervaringen: het is allemaal hierin te vinden.

Ouder Kind Educatie

Jolanda Maaskant, programmamanager Family Integrated Care (FIC) projecten EKZEén van de Family Integrated Care (FIC) programma is het Ouder en Kind Educatie (OKE) project.

Het project is opgestart nadat ouders binnen het AMC aangaven dat er grote verschillen waren tussen een handeling die ze aangeleerd kregen in het ziekenhuis en hoe ze de handeling uiteindelijk thuis (onder begeleiding) uit moesten voeren. Eén van de initiatief nemers binnen het AMC is Jolanda Maaskant (programma manager FIC projecten). Zij heeft hier een verbeterplan voor geschreven, waar mede door de grote inspanning van de Belangen Vereniging Intensieve Kind Zorg (BvIKZ), een mooie overheidssubsidie van VWS is vrijgekomen.
De coördinatie van het project ligt bij het AMC. Door het landelijke karakter is draagvlak vanuit het land noodzakelijk en zullen we al het ontwikkelde materiaal, vanaf maart 2019 gratis beschikbaar stellen.

Het doel van OKE is: Continuïteit en veiligheid van de zorg garanderen, waarbij ouders de regie over het gezin en de zorg voor hun (ernstig) zieke kind behouden, zoveel als mogelijk en gewenst.

Om het grote project overzichtelijk te houden, is het project verdeeld in de volgende deelprojecten:
1. Ontwikkelen van materiaal:
  • schriftelijk instructie
  • instructie films
  • e-learning
2. Ontwikkelen van een onderwijsmodule voor professionals
3. Platform, registratie en juridische aspecten.

Ontwikkelen materiaal
Voor ouders en tieners wordt instructiemateriaal ontwikkeld voor de volgende onderwerpen:
1. Subcutaan injecteren
2. Inhalatiemedicatie bij astma
3. Met pijnstilling naar huis
4. Verzorgen van een darmstoma
5. Darmspoelen
6. Maagsonde, PEG, button, gastrostomie katheter
  • inbrengen van een maagsonde
  • verzorgen
  • toedienen van medicatie en/of voeding
7. Het geven van een vingerprik
8. Het verzorgen van een tracheacanule
9. Eenmalig katheteriseren van een jongen of een meisje
10. Centraal veneuze lijn
  • verzorging
  • toedienen van TPV
Ontwikkelen onderwijsmodule
Verpleegkundigen worden ondersteund bij het instrueren van ouders en tieners door onderwijs. Hiervoor wordt een onderwijs module ontwikkeld.

Digitale leeromgeving en juridische aspecten
Het ontwikkelde materiaal zal binnen een digitale leeromgeving te vinden zijn. De ontwikkeling hiervan is opgestart. Daarnaast wordt er uitgezocht wat de mogelijkheden zijn met betrekking tot toetsing, registratie en een opfris cursus binnen een juridisch kader. Op vraagstukken als aansprakelijkheid en bevoegd/bekwaamheid willen we graag gedegen antwoorden voor hebben.

Nicole PapadimitriouProjectstructuur:
Coördinatie: Emma Kinderziekenhuis - AMC
samen met alle UMC’s en Allerzorg
Programmamanager FIC: Jolanda Maaskant (zie foto bovenaan artikel)
Projectleider: Nicole Papadimitriou (zie foto links)
Duur: september 2017 – maart 2019
Financiering: VWS
Samenwerkende organisaties: NFU, Kind en Ziekenhuis, BvIKZ en Allerzorgouder kind educatie        bvikz amc                   NFU logo 400x200 002         Allerzorg                      K Z logo 2 x kleiner               

 

E Learning

Wat is het doel?

Het ontwikkelen van scholingsmateriaal voor alle zorgprofessionals die met het MKS werken.

Waarom is het ontwikkeld?

In het kader van het subsidieprogramma ‘Zichtbare schakel. De wijkverpleegkundige voor een gezonde buurt’ is subsidie verleend voor het scholen van kinderverpleegkundigen op het gebied van het indiceren en organiseren van kinderverpleegkundige zorg buiten het ziekenhuis. Het indiceren en organiseren van kinderverpleegkundige zorg buiten het ziekenhuis vindt vanaf 2016 plaats volgens het Medische Kindzorgsysteem. Omdat dit een nieuwe werkwijze betreft en specifiek gericht is op kinderen, was er geen scholingsmateriaal beschikbaar op dit vlak. Daarom is een nieuwe e-learning ontwikkeld binnen de e-learningomgeving van ‘LEARNING BY IVY’ die relevant is voor alle zorgprofessionals in Nederland die betrokken zijn bij de zorg voor zieke kinderen en specifiek gericht is op kinderverpleegkundigen die werkzaam zijn binnen of buiten het ziekenhuis.

Wat houdt het project in?

Deze scholingsmodule, ‘Indiceren en Organiseren van Medische Kindzorg Thuis’ genoemd, is opgebouwd uit vier ‘levels’. Level 1 gaat in op het Medische Kindzorgsysteem in het algemeen. Level 2 gaat in op het verwijzen van zieke kinderen naar de juiste wetgeving wanneer zij het ziekenhuis verlaten. Level 3 belicht het werken met de hulpbehoeftescan en beschrijft wat er nodig is om het kind met ontslag naar huis te laten gaan en level 4 gaat in op het opstellen van het Zorgplan Medische Kindzorg. De e-learning komt aan verschillende leerstijlen tegemoet en maakt leren aantrekkelijk. Zo wordt er gebruik gemaakt van casuïstiek en simulaties en bevat de e-learning de meest actuele informatie op dit gebied.

Wat is de status?

Het project is afgerond. Meer informatie over de e-learning is te vinden op www.medischkindzorgsysteem.nl.

Deelnemers

Deze subsidie werd verleend aan zorgorganisaties voor het scholen van verpleegkundigen op het gebied van het indiceren van verpleegkundige zorg buiten het ziekenhuis omdat door de Hervorming Langdurige Zorg (HLZ) deze taak bij de verpleegkundige, die werkzaam is buiten het ziekenhuis, is komen te liggen. In dit geval is de subsidie door ZonMw verleend aan Stichting KinderThuisZorg.

 

Partners MKS programma

vvn     kz    nvk logo   pal    VASCA logo def    BINKZ
 

 

Copyright © MKSprogramma.