logo

A- A A+
  • Start
  • Actueel
  • Brancheraad: Stand van zaken en blik op de toekomst

Brancheraad: Stand van zaken en blik op de toekomst

meepraten 1Tijdens de laatste MKS Brancheraad is de laatste stand van zaken uit de MKS Proeftuinen gedeeld en is een voorzichtige blik op de toekomst geworpen. Wat waren de belangrijkste uitkomsten uit de groepsgesprekken rond de kwaliteitsstandaard ‘Zorg aan het zieke kind in de eigen omgeving’.

MKS Proeftuinen
Het introduceren van het werken volgens het MKS – zoals nu gebeurt in de Proeftuinregio’s – maakt mede inzichtelijk wie wat doet in het proces van opname tot ontslag van kinderen die met zorg naar huis gaan. Uit welke activiteiten en met welke tijdsinvestering bestaat een overdracht zonder en mét het MKS? Dan gaat het om iedereen binnen én buiten de muren van het ziekenhuis: onder andere de kinderverpleegkundige, de kinderarts en de kindzorgorganisaties. Uit de praktijk blijkt dat registratie van deze gegevens lang geen vanzelfsprekendheid is. Het MKS Programmabureau besteedt hier aandacht aan in de proeftuinen.
Het Martini Ziekenhuis is hiermee aan de slag gegaan. Met kinderen (en gezinnen) zijn inmiddels de eerste MKS fasen doorlopen. Het toepassen van de hulpbehoeftescan met verschillende kinderleefdomeinen varieert per kind en het is nog te vroeg om daar nu al conclusies uit te trekken. De andere proeftuinregio’s volgen nog. Alle werkzaamheden die plaatsvinden binnen MKS-verband worden in het Groningse ziekenhuis bijgehouden.

Speerpunten
Na de eerste stappen binnen de MKS Proeftuinen worden de contouren van de speerpunten al zichtbaar op verschillende aspecten: visie en bewustzijn, samenwerking en betrokkenheid, competenties kennis en communicatie. De kennis over het MKS bij professionals en gezinnen neemt iets toe, maar het is duidelijk dat training noodzakelijk is en blijft om kennis, vaardigheden en methodieken toe te kunnen passen. Brancheorganisaties en beroepsverenigingen spelen een rol in het blijven informeren over het MKS, om zo zorgvuldige borging tot stand te kunnen brengen.
Draagvlak en (transmurale) samenwerking tussen partijen die betrokken zijn bij het kind & het gezin zijn essentieel. De visie van het MKS – kind & gezin centraal stellen in het zorgplan en flexibele zorg zo nodig waar nodig – leidt tot een nieuwe dynamiek binnen de kindzorg. Dit vereist een omslag in de manier van denken en werken.

Kwaliteitsstandaard
Inmiddels is de concept kwaliteitsstandaard ‘Zorg aan het zieke kind in de eigen omgeving’ aan het werkveld voorgelegd voor commentaar. De opmerkingen worden nu verwerkt. Daarnaast heeft Vilans drie groepsinterviews gehouden met kinderverpleegkundigen, kinderartsen en managers waarbij de standaard is besproken. Hieruit zijn aandachtspunten naar voren komen waarmee bij landelijke implementatie van de standaard rekening moet worden gehouden: cultuuromslag, financiering, capaciteit en tijd, scholing en ict. Dit komt overeen met de bevindingen uit de MKS Proeftuinen. De randvoorwaarden tekenen zich af.

 

Partners MKS programma

vvn     kz    nvk logo   pal    VASCA logo def    BINKZ
 

 

Copyright © MKSprogramma.