logo

A- A A+
  • Start
  • Actueel
  • Inspectie onderzoekt zorgnetwerken rond kinderen

Inspectie onderzoekt zorgnetwerken rond kinderen

inspectieDe Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting (IGJ) onderzoekt zorgnetwerken rond kinderen met specialistische verpleging en zorg thuis. Voor de kindzorg is dit een waardevolle ontwikkeling. Ook de MKS Partners leveren hierbij hun input. De IGJ heeft in april alle organisaties die bij kindzorg zijn betrokken geïnformeerd over de voortgang en bevraagd op de door hen geschatte risico’s. Bij de beantwoording van de vraag ‘wat missen we nog’ blijkt het ontbreken van de samenwerking en regie vanuit het kind en gezin een belangrijk aandachtspunt te zijn.

Waarom doet de inspectie dit onderzoek?
Patiënten maken steeds vaker thuis, in hun eigen omgeving, gebruik van zorg op maat. Ze voeren steeds meer zelf de regie. Dat geldt ook voor kinderen die behandeling en zorg nodig hebben. Zij krijgen die zorg steeds meer aangeboden in de thuissituatie.
Bij netwerkzorg gaat om het persoonlijke zorgnetwerk rond een patiënt. De kwaliteit van deze zorg is voor een groot deel afhankelijk van goede samenwerking tussen alle betrokken partijen. Daarom onderzoekt de IGJ de samenwerking en samenhang in het zorgnetwerken bij kinderen met specialistische verpleging en zorg thuis.

Opzet inspectieonderzoek
Om kinderen met specialistische verpleging en zorg thuis te kunnen bereiken, vraagt de IGJ aan kinderartsen om kinderen volgens enkele criteria uit hun praktijk te selecteren en uit te nodigen om een vragenlijst in te vullen. De IGJ spreekt eveneens met zorgverleners uit het zorgnetwerk. Zij krijgen ook het verzoek om een in te vullen.
De vragen gaan vooral over de samenwerking tussen de zorgverleners in het netwerk en over de afstemming op wensen en behoeften van het kind en de ouders. Daarnaast komen ervaringen met de zorg en ondersteuning aan bod.
Als deze informatie is verzameld, nodigt zij een kleine groep ouders en zorgverleners uit voor een focusgroepbijeenkomst. In die bijeenkomst kunnen de betrokken partijen met elkaar in gesprek gaan over de bevindingen die de inspectie tot dan heeft opgehaald.

Wat levert het onderzoek van de inspectie op?
Het onderzoek geeft de IGJ inzicht in het functioneren van zorgnetwerken van kinderen met specialistische verpleging en zorg thuis. De inspectie gebruikt de bevindingen van het onderzoek bij het houden van toezicht. De zorgverleners krijgen hierdoor meer inzicht in de netwerkzorg thuis en kunnen ervan leren: wat gaat goed, wat kan beter? Voor de kinderen en hun ouders draagt het onderzoek bij aan verbetering van de specialistische verpleging en zorg thuis. De inspectie koppelt regelmatig terug met alle betrokkenen over de voortgang.
Wordt vervolgd.

 

Partners MKS programma

vvn     kz    nvk logo   pal    VASCA logo def    BINKZ
 

 

Copyright © MKSprogramma.