logo

A- A A+

Factsheet Goede Zorg

factsheet goede zorg
Wat mogen ouders van de zorg aan hun zieke kind verwachten? Waar moet goede zorg aan voldoen? In dit factsheet Goede Zorg staan 10 criteria waaraan deze zorg moet voldoen:

  1. flexibiliteit
  2. regie voor kind en ouders
  3. informatievoorziening
  4. ruimte voor ontwikkeling en kind zijn
  5. zorg zo nodig
  6. zorg waar nodig
  7. samenwerking tussen professionals
  8. de verpleegkundige zorg wordt uitgevoerd door een kinderverpleegkundige
  9. het indiceren en organiseren van de zorg die nodig is buiten het ziekenhuis wordt altijd gedaan door een HBO opgeleide kinderverpleegkundige of een verpleegkundig specialist
  10. veiligheid van het kind is altijd gewaarborgd.

En alhoewel veel van deze 10 kwaliteitscriteria tot de uitgangspunten van een zorgverlener of zorgorganisatie zal behoren, ligt er deels nog een grote ambitie in besloten. Dat heeft te maken met het huidige tekort aan goed opgeleide kinderverpleegkundigen. In dit document zijn de randvoorwaarden dan ook beschreven voor de meest optimale situatie.

De samenwerkende organisaties binnen het MKS-programma hebben deze kwaliteitscriteria in gezamenlijkheid opgesteld. Ze dienen als randvoorwaarden voor goede zorg voor (ernstig) zieke kinderen die zorg krijgen buiten het ziekenhuis. Ook alle branche-, beroeps- patiënten- en ouderorganisaties die deelnemen aan de Denktank van VWS onderschrijven deze criteria. Lees in de factsheet waar ieder criterium precies over gaat en bij welk meldpunt ouders en kinderen terecht kunnen die niet de juiste zorg krijgen, vragen hebben over, of problemen hebben met de geleverde zorg.

 

Partners MKS programma

vvn     kz    nvk logo   pal    VASCA logo def    BINKZ
 

 

Copyright © MKSprogramma.