logo

A- A A+

Brancheraad: denk aan de scholen en afstemming

Dat vanuit branches graag meegedacht wordt met het MKS blijkt uit de goede opkomst bij de MKS Brancheraad en de heldere inbreng. Zo wordt er vanuit de PO-raad  met klem gevraagd om expliciet de school te noemen in de zorg buiten het ziekenhuis.

Nu valt ‘school’ onder de grote noemer ‘ontwikkeling’, maar er liggen specifieke knelpunten in het onderwijs die apart moeten worden benoemd. Een voorbeeld hiervan is het uitvoeren van medische handelingen door het onderwijspersoneel: nog altijd een struikelblok. Bij diabetes is al een oplossing gevonden door instructies te geven op school, maar dat loopt niet altijd even voorspoedig. Het is een aspect dat op de agenda zal blijven staan. Ook wordt er een overleg gepland met de kinderartsen en het onderwijs.  

De GGD in West-Brabant laat weten met een project gestart te zijn op het gebied van psychosociale zorg aan kinderen. Daarnaast loopt een project om de GGD een medisch adviserende rol te geven bij zieke kinderen op school. Het kan een mogelijk zijn om een verbinding tussen onderwijs en zorg te leggen. Afstemming met andere terreinen, zoals thuiszorg, is noodzakelijk.

Ook uit dit overleg blijkt dat de veelheid aan loketten en de regionale verschillen het mensen lastig maken. Uit de proeftuinen moet blijken waar de knelpunten voor de zorg aan kinderen tot en met 17 jaar buiten het ziekenhuis precies liggen. Ook wie de verantwoordelijkheid heeft voor de ketenzorg en wat dit betekent voor verschillende werkvelden.

 

 

Partners MKS programma

vvn     kz    nvk logo   pal    VASCA logo def    BINKZ
 

 

Copyright © MKSprogramma.