logo

A- A A+

Expertiseraad: input vanuit verschillende kanten

expertiseEen van de onderdelen van de adviesraden is het bespreken van de ontwikkelingen die relevant zijn voor het MKS. Voor het MKS Programmabureau is input vanuit de verschillende expertises. De MKS Expertiseraad leverde hieraan een waardevolle bijdrage.

VSCA (Vereniging Samenwerkingsverband Chronische Ademhalingsondersteuning) sprak bezorgdheid uit over de zorg voor kinderen met een tracheo-canule (beademing). Deze zorg wordt sterk onderschat en dat heeft gevolgen voor de financiering. Ook kwam wederom het ernstig tekort aan kinderverpleegkundigen aan de orde. Het ministerie van VWS laat weten dat dit tekort de aandacht heeft.

Kind&Ziekenhuis vertelde over de Kindtool Positieve Gezondheid die de mogelijkheid biedt om de gezondheid van het kind in een breder perspectief te plaatsen. Het onderwerp ‘zieke kinderen en het onderwijs’ kwam hier aan bod: een onderwerp dat ook al in de brancheraad was besproken. Op dit moment loopt er een project vanuit Ieder(in) voor kinderen met een chronische ziekte en onderwijs. Het MKS programmabureau bekijkt of dit project raakvlakken heeft met het MKS.

Andere knelpunten die de leden van de MKS Expetiseraad signaleren zijn de zorgadministratie om duidelijkheid te krijgen over de investering per discipline, de rol van de Jeugdgezondheidszorg, de mogelijkheid om de juiste thuiszorg voor kinderen te bieden en een mogelijkheid voor een multidisciplinair DBC.

 

Partners MKS programma

vvn     kz    nvk logo   pal    VASCA logo def    BINKZ
 

 

Copyright © MKSprogramma.