logo

A- A A+

Publ2

MKS brochures

ouderfolder kleinMKS-brochure voor ouders
Ouders die een kind hebben dat het ziekenhuis mag verlaten dat daarbuiten ook zorg nodig heeft, zien die zorg graag goed geregeld. Daar komt het MKS in beeld. Wat kan het MKS voor ouders betekenen? Wat houden de vier fasen van het MKS in? Al deze informatie is opgenomen in een handzame, kleurrijke folder voor ouders.


professional folder kleinMKS-brochure voor professionals
Er zijn veel professionals betrokken bij het MKS. Voor hen is de brochure 'MKS voor professinals' gemaakt. Wat houdt het MKS precies in? Welke rol kunnen zijn hierin spelen? Kortom: Wat betekent het MKS voor u?

Factsheet Zorg voor kinderen met intensieve zorgvraag Zorgverzekeringswet en de subgroep intensieve kindzorg

vws zvw en de subgroep ikz klein

Deze factsheet maakt onderdeel uit van een aantal factsheets dat betrekking heeft op de organisatie van de zorg voor kinderen met een intensieve zorgvraag buiten het ziekenhuis. Doel van deze factsheets is om patiënten, ouders, zorgverleners, verzekeringsmedewerkers, scholen, ambtenaren etc. inzicht te geven in het landelijk kader rondom zorg voor zieke kinderen buiten het ziekenhuis. De factsheets zijn gemaakt in samenwerking met een groot aantal partijen betrokken bij de zorg voor kinderen.

Lees meer

 

Factsheet Intensieve zorgvraag_Onderwijs en zorg

vws onderwijs en zorg kleinDeze factsheet maakt onderdeel uit van een aantal factsheets dat betrekking heeft op de organisatie van de zorg voor kinderen met een intensieve zorgvraag buiten het ziekenhuis. Doel van deze factsheets is om patiënten, ouders, zorgverleners, verzekeringsmedewerkers, scholen, ambtenaren etc. inzicht te geven in het landelijk kader rondom zorg voor zieke kinderen buiten het ziekenhuis. De factsheets zijn gemaakt in samenwerking met een groot aantal partijen betrokken bij de zorg voor kinderen.

Lees meer

Handreikingen

mks3
mkstool1Handreiking nieuwe afbakening verzorging in de Zorgverzekeringswet of Jeugdwet 2018

handreiking afbakeningDeze handreiking is opgesteld door BMKT, VGVK en V&VN voor de kinderverpleegkundige extramuraal
Versie: 30 november 2017
Handreiking nieuwe afbaking verzorging
afbakening vwsPer 1 januari 2018 verandert de manier waarop verzorging aan kinderen wordt bekostigd en georganiseerd. In deze factsheet wordt uitgelegd wat er gaat veranderen en wie daarvan iets zal gaan merken.

 


Factsheet Zorg voor kinderen met intensieve zorgvraag Gebruikelijke zorg

vws gebruikelijke zorg kleinDeze factsheet maakt onderdeel uit van een aantal factsheets dat betrekking heeft op de organisatie van de zorg voor kinderen met een intensieve zorgvraag buiten het ziekenhuis. Doel van deze factsheets is om patiënten, ouders, zorgverleners, verzekeringsmedewerkers, scholen, ambtenaren etc. inzicht te geven in het landelijk kader rondom zorg voor zieke kinderen buiten het ziekenhuis. De factsheets zijn gemaakt in samenwerking met een groot aantal partijen betrokken bij de zorg voor kinderen.

Lees meer

MKS Publicaties


180118 KL MKS Infographic proeftuin jan2018MKS infographic proeftuinen
Welke stappen worden er precies genomen in de proeftuinen en wat gebeurt er dan? In een heldere infographic zijn alle stappen uitgelegd.

ouderfolder kleinMKS-brochure voor ouders
Ouders die een kind hebben dat het ziekenhuis mag verlaten dat daarbuiten ook zorg nodig heeft, zien die zorg graag goed geregeld. Daar komt het MKS in beeld. Wat kan het MKS voor ouders betekenen? Wat houden de vier fasen van het MKS in? Al deze informatie is opgenomen in een handzame, kleurrijke folder voor ouders.

professional folder kleinMKS-brochure voor professionals
Er zijn veel professionals betrokken bij het MKS. Voor hen is de brochure 'MKS voor professinals' gemaakt. Wat houdt het MKS precies in? Welke rol kunnen zijn hierin spelen? Kortom: Wat betekent het MKS voor u?


infographic mksInfographic MKS
Het MKS is een manier van indiceren, organiseren en regelen van zorg voor kinderen tot en met 17 jaar buiten het ziekenhuis. Met het MKS wordt op een integrale, systematische wijze de hulpvraag van kind en gezin in kaart gebracht. In deze infographic alle componenten van het MKS in een A4.


factsheet goede zorgGoede zorg
Wat mogen ouders van de zorg aan hun zieke kind verwachten?
Waar moet goede zorg aan voldoen?
In deze publicatie staan 10 criteria waaraan deze zorg moet voldoen.


zorgcoachZorgcoach: ondersteuning kind & gezin
Het MKS Programmabureau heeft de rol en taken van een ondersteuner (zorgcoach) voor kind en gezin opnieuw gedefinieerd. Welke ondersteuning is wenselijk voor een gezin met een (ernstig) ziek kind? De aanbevelingen gaan over de rol en de taken van die ondersteuning. Hoe dit uiteindelijk in de praktijk wordt ingevuld is aan de ouders om te bepalen.

 

 

Factsheet Zorg voor kinderen met intensieve zorgvraag Jeugdwet en gemeente

vws jeugdewet en gemeente kleinDeze factsheet maakt onderdeel uit van een aantal factsheets dat betrekking heeft op de organisatie van de zorg voor kinderen met een intensieve zorgvraag buiten het ziekenhuis. Doel van deze factsheets is om patiënten, ouders, zorgverleners, verzekeringsmedewerkers, scholen, ambtenaren etc. inzicht te geven in het landelijk kader rondom zorg voor zieke kinderen buiten het ziekenhuis. De factsheets zijn gemaakt in samenwerking met een groot aantal partijen betrokken bij de zorg voor kinderen.

Lees meer

Factsheet Zorg voor kinderen met intensieve zorgvraag Persoonsgebonden budget en zorg in natura

vws pgb en zin kleinDeze factsheet maakt onderdeel uit van een aantal factsheets dat betrekking heeft op de organisatie van de zorg voor kinderen met een intensieve zorgvraag buiten het ziekenhuis. Doel van deze factsheets is om patiënten, ouders, zorgverleners, verzekeringsmedewerkers, scholen, ambtenaren etc. inzicht te geven in het landelijk kader rondom zorg voor zieke kinderen buiten het ziekenhuis. De factsheets zijn gemaakt in samenwerking met een groot aantal partijen betrokken bij de zorg voor kinderen.

Lees meer

Factsheet Zorg voor kinderen met intensieve zorgvraag Wet Langdurige Zorg

vws wlz kleinDeze factsheet maakt onderdeel uit van een aantal factsheets dat betrekking heeft op de organisatie van de zorg voor kinderen met een intensieve zorgvraag buiten het ziekenhuis. Doel van deze factsheets is om patiënten, ouders, zorgverleners, verzekeringsmedewerkers, scholen, ambtenaren etc. inzicht te geven in het landelijk kader rondom zorg voor zieke kinderen buiten het ziekenhuis. De factsheets zijn gemaakt in samenwerking met een groot aantal partijen betrokken bij de zorg voor kinderen.

Lees meer

Factsheet Zorg voor kinderen met intensieve zorgvraag Algemeen

vws algemeen kleinDeze factsheet maakt onderdeel uit van een aantal factsheets dat betrekking heeft op de organisatie van de zorg voor kinderen met een intensieve zorgvraag buiten het ziekenhuis. Doel van deze factsheets is om patiënten, ouders, zorgverleners, verzekeringsmedewerkers, scholen, ambtenaren etc. inzicht te geven in het landelijk kader rondom zorg voor ernstig zieke kinderen buiten het ziekenhuis. De factsheets zijn gemaakt met input van een groot aantal partijen betrokken bij de zorg voor kinderen.

Lees meer

Nieuwe afbakening verzorging kinderen

afbakening vwsPer 1 januari 2018 verandert de manier waarop verzorging aan kinderen wordt bekostigd en georganiseerd. In deze factsheet wordt uitgelegd wat er gaat veranderen en wie daarvan iets zal gaan merken.

Lees meer

Ernstig zieke kinderen hebben recht op gezonde zorg

 

MKS rapport 1In oktober 2013 verscheen het rapport ‘Ernstig zieke kinderen hebben recht op gezonde zorg’.

Het rapport is tot stand gekomen door de samenwerking tussen V&VN Kinderverpleegkunde, Stichting Pal, Stichting KinderThuisZorg en Stichting Kind en Ziekenhuis. Daarnaast hebben nog 16 landelijke organisaties het rapport onderschreven.

Het was uniek dat een dergelijk rapport ondersteund werd door alle mogelijke betrokken organisaties: van patiëntorganisaties, beroepsverenigingen tot zorgorganisaties. 

Lees meer

 

Het Zakboekje IZP Individueel Zorgplan Palliatieve Zorg voor Kinderen

 

NVK en Stichting PAL, in nauwe samenwerking met het UMCG, AMC, LUMC, het Sophia KZH / Erasmus MC, PMC, VOKK, VKS, de BMKT en V&VN Kinderverpleegkunde

Kinderpalliatieve zorg behelst niet alleen zorg in de terminale fase (end-of-life), maar begint bij de diagnose van een levensbekortende of –bedreigende aandoening. Het bespreken van alle aspecten in de zorg voor kinderen met een dergelijke aandoening en een goede verslaglegging ervan, wordt mogelijk gemaakt middels een individueel zorgplan

Lees meer

 

Formulier Individueel Zorgplan Palliatieve Zorg voor Kinderen

 

NVK en Stichting PAL, in nauwe samenwerking met het UMCG, AMC, LUMC, het Sophia KZH / Erasmus MC, PMC, VOKK, VKS, de BMKT en V&VN Kinderverpleegkunde

Kinderpalliatieve zorg behelst niet alleen zorg in de terminale fase (end-of-life), maar begint bij de diagnose van een levensbekortende of –bedreigende aandoening. Het bespreken van alle aspecten in de zorg voor kinderen met een dergelijke aandoening en een goede verslaglegging ervan, wordt mogelijk gemaakt middels een individueel zorgplan

Lees meer

 

Ondersteuning van kind en gezin binnen het MKS: de zorgcoach

zorgcoachVanuit een breed gedeelde vraag om meer helderheid te krijgen over de rol van de zorgcoördinator heeft het MKS Programmabureau de rol en taken van een ondersteuner voor kind en gezin opnieuw gedefinieerd. De vraag ontstond door beelden over een zorgcoördinator die deels op misvattingen en deels op verschillen van inzicht berusten. Bij het opnieuw definiëren van de ondersteuningstaak is het uitgangspunt: welke ondersteuning is wenselijk voor een gezin met een (ernstig) ziek kind. De aanbevelingen gaan over de rol en de taken van die ondersteuning. Hoe dit uiteindelijk in de praktijk wordt ingevuld is aan de ouders om te bepalen.

Lees meer

Factsheet Goede Zorg

factsheet goede zorgWat mogen ouders van de zorg aan hun zieke kind verwachten?

 

Waar moet goede zorg aan voldoen? In dit factsheet Goede Zorg staan 10 criteria waaraan deze zorg moet voldoen.

Lees meer

 

Infographic MKS

infographic mksHet MKS is geen ingewikkeld en veelomvattend systeem is maar veel eerder een praktische leidraad voor iedereen die bij de zorg voor het zieke kind betrokken is. Waarmee je op een integrale, systematische wijze de hulpvraag van kind en gezin in kaart brengt en uitvoert. Wat moet er gebeuren als het kind het ziekenhuis mag verlaten maar nog wel verpleegkundige zorg nodig heeft. Handreikingen en instrumenten zijn ontwikkeld om met het MKS in de praktijk te werken. In deze infographic alle componenten van het MKS in een A4.

Lees meer

MKS brochure voor zorgprofessionals

professional folder kleinEr zijn veel professionals betrokken bij het MKS. Voor hen is de brochure 'MKS voor professinals' gemaakt. Wat houdt het MKS precies in? Welke rol kunnen zijn hierin spelen? Kortom: Wat betekent het MKS voor u?

 

Partners MKS programma

vvn     kz    nvk logo   pal    VASCA logo def    BINKZ
 

 

Copyright © MKSprogramma.