logo

A- A A+

MKS online

Wat is het doel?

MKS online is een instrument voor medische kindzorg in de praktijk. Het is een praktische online app die het kind, gezin en professionals helpt bij het indiceren en organiseren van kinderverpleegkundige zorg buiten het ziekenhuis volgens het Medische Kindzorgsysteem (MKS). Het projectdoel is de implentatie van MKS online. De digitale toepassingen binnen MKS online zijn vóór de implementatie getest met betrokken professionals en tijdens en na de implementatie wordt het gebruik van MKS online geëvalueerd met de eindgebruiker waaronder het kind en gezin. Uiteindelijk moet de toepassing er voor zorgen dat gezin en zorgverleners in de praktijk gemakkelijk met elkaar samenwerken op een laagdrempelige manier.

Waarom dit project?

De applicatie MKS online ondersteunt en faciliteert de samenwerking tussen het kind en het gezin, het ziekenhuis en de zorgorganisatie. Het voorziet al deze partijen van praktische handvatten bij het indiceren en organiseren van kinderverpleegkundige zorg buiten het ziekenhuis én de zorg thuis. Hierbij wordt het kind altijd centraal gesteld en wordt er uitgegaan van eigen regie voor het kind en het gezin, waardoor zij de ruimte hebben om mee te beslissen over de zorg.

Wat houdt het project in?

MKS online bestaat uit drie modules: MKS verwijzen, MKS naar huis en MKS zorg thuis. Met deze drie modules kunnen het kind en het gezin samen met de aangewezen zorgprofessionals binnen en buiten het ziekenhuis, de vier fasen van het Medische Kindzorgsysteem doorlopen. Fase 3 en 4 zijn in één module gevat omdat deze nauw samenhangen:

Het project bestaat uit een pre-implementatiefase en een implementatiefase. De pre-implementatie richt zich op de testperiode voor invoering. De implementatiefase houdt in dat actief feedback verzameld wordt in een pilot en digitaal via de applicatie bij alle gebruikers vanaf het moment van invoering van MKS online. In beide fasen vindt een evaluatie plaats.

Wat is de status?

De eerste twee applicaties (van de drie) van MKS online zijn beschikbaar. Het gaat om MKS verwijzen (fase 1) en MKS naar huis (fase 2). MKS Zorg thuis (fasen 3 en 4) komt later beschikbaar.
Klik voor: actuele stand van zaken van MKS online.

 

 

 

Partners MKS programma

vvn     kz    nvk logo   pal    VASCA logo def    BINKZ
 

 

Copyright © MKSprogramma.