logo

A- A A+

“Samen verbeteren we de zorg aan kind en gezin”

hester sHester Rippen, directeur Stichting Kind en Ziekenhuis en penvoerder MKS programma:

“Als jij zorg ontvangt, dan moet het om jóu draaien. Maar dan moet de zorg wel om jou heen zijn georganiseerd. Met het Medische Kindzorgsysteem (MKS) stroomlijnen we de zorg aan het (ernstige) zieke kind buiten het ziekenhuis. In 2016 gaan we dit implementeren. En dat vraagt inzet van alle partijen die zijn betrokken bij de zorg aan een ziek kind, vooral van betaalde krachten in de zorg.”

Aldus Hester Rippen, directeur van Stichting Kind en Ziekenhuis. Deze stichting is penvoerder van het MKS programma. Een logische keuze, want Kind & Ziekenhuis bevordert al bijna veertig jaar kindgerichte medische zorg vanuit het perspectief van kind en ouders in het ziekenhuis, thuis of elders. Als penvoerder is Kind & Ziekenhuis delegerend verantwoordelijk voor de planning en uitvoering van het programma.

Hét moment voor verandering

“Met de transitie van de zorg in aantocht dachten we samen met een aantal samenwerkingspartners in 2012: ‘Dit is hét moment voor verandering’. In samenwerking met V&VN Kinderverpleegkunde, Stichting PAL en Stichting KinderThuisZorg hebben we de knelpunten in kaart gebracht. In 2013 verscheen daarover het rapport ‘Ernstig zieke kinderen hebben recht op gezonde zorg’, in 2014 gevolgd door het rapport ‘Samen op Weg naar gezonde zorg voor ernstig zieke kinderen. Dit laatste rapport is het resultaat van de samenwerking tussen zeven organisaties: Stichting Kind en Ziekenhuis, V&VN Kinderverpleegkunde, Stichting Pal, BMKT, NVK, VGVK en VSCA.

Nadenken over oplossingen

We wilden ook nadenken over oplossingen. Zo is het MKS ontstaan. We hebben dus niet gewacht tot de rijksoverheid of een andere instantie een voorstel deed, maar we kwamen er zélf mee. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) bleek enthousiast en vroeg ons het MKS verder te ontwikkelen, in samenspel tussen zorgverzekeraars, ministerie en Nederlandse Zorgautoriteit.”

Informeren én inspireren

“Het programma ‘Implementatie MKS voor zorg aan zieke kinderen in de eigen omgeving’ omvat vier fases en 6 deelprojecten. Het doel voor 2016 is, dat alle betrokkenen (zoals medisch professionals, verpleegkundigen en kind en ouders/verzorgers) goed op de hoogte zijn van het MKS en dit gaan gebruiken in hun dagelijkse praktijk. Zodat het systeem goed gaat draaien. We gaan mensen dus informeren én inspireren. En we horen ook graag van hen wat anders of beter kan. Want we moeten dit sámen doen. In 2017 maken we werk van verdere implementatie. Dat doen we met de Zorgstandaard, voor de hele zorgketen van voorbereiding tot ontslag uit het ziekenhuis tot eerstelijnszorg aan kind en gezin. Deze Zorgstandaard komt uiterlijk begin 2017 beschikbaar.”

Anders werken

“De implementatie is een flinke klus. Het is voor alle partijen namelijk een hele overgang; voor kinderen en gezinnen, kinderartsen en kinderverpleegkundigen. Zij moeten ánders gaan werken. Dat terwijl ze ook al te maken hebben met de veranderde financiering in de zorg. Maar juist vanwege die veranderingen is het MKS belangrijk. We hebben voortaan vier zorgwetten en meerdere loketten. En welke zorg valt nu onder welke regeling? En in welk stadium? Dat is niet altijd duidelijk, met als risico dat er kinderen en gezinnen tussen wal en schip dreigen te vallen. Het MKS biedt duidelijkheid in het indiceren, regelen en organiseren van de zorg.”

Kind en gezin centraal

“Stel: een ernstig ziek kind heeft verpleegkundige zorg nodig buiten het ziekenhuis. Deze zorg wordt gefinancierd vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw). Maar het wordt anders als bij deze zorg ook een deel persoonlijke verzorging of begeleiding nodig is. De eerste vraag is dan: hangt deze verzorging samen met de ziekte? Is het antwoord ‘nee’ óf krijgt het kind begeleiding om te leren omgaan met de gevolgen van de ziekte? In de laatste twee gevallen valt de persoonlijke verzorging onder de Jeugdwet. Dat moet je allemaal maar weten. Deze grijze gebieden kunnen ertoe leiden dat het kind en gezin óf helemaal geen hulp krijgen, óf te veel ondersteuning krijgen. Daarin een goede balans scheppen is voor 2016 de grootste uitdaging. We zijn bezig met een voorstel om dergelijke onduidelijkheden te voorkomen. Het allerbelangrijkste is: stel het kind en het gezin centraal. Zodat zij de zorg krijgen waar zij behoefte aan hebben. Zo nodig, waar nodig.”

Hester Rippen,

Directeur Stichting Kind en Ziekenhuis (penvoerder van het MKS programma)

 

Partners MKS programma

vvn     kz    nvk logo   pal    VASCA logo def    BINKZ
 

 

Copyright © MKSprogramma.